PDF altobmen.pro ¸ På vei Arbeidsbok PDF ô På vei MOBI :Ö

PDF altobmen.pro ¸ På vei Arbeidsbok PDF ô På vei MOBI :Ö

❮PDF / Epub❯ ☄ På vei Arbeidsbok ✑ Author Elisabeth Ellingsen – Altobmen.pro Arbeidsboka På vei inneholder varierte oppgaver som øver inn vokabular og strukturer fra tekstboka på ulike måter Det er lagt vekt på å få til en god fordeling mellom individuelt arbeid pararbeArbeidsboka På vei inneholder varierte oppgaver som øver inn vokabular og strukturer fra tekstboka på ulike måter Det er lagt vekt på å få til en god fordeling mellom individuelt arbeid pararbeid og samtaler i grupper Hvert kapittel inneholder også uttale og lytteøvelser Oppgavene gir gode.

DifferensieringsmuligheterElevenes CD følger med arbeidsboka den inneholder et utvalg innleste tekster fra tekstboka for lyttetreningDet er også oppgaver til hvert kapittel på elevnettstedet som er gratis for alle Lydoppgavene trener lytteforståelse og uttale andre oppgaver øver inn ny grammati.

arbeidsbok kindle På vei download På vei Arbeidsbok ePUBDifferensieringsmuligheterElevenes CD følger med arbeidsboka den inneholder et utvalg innleste tekster fra tekstboka for lyttetreningDet er også oppgaver til hvert kapittel på elevnettstedet som er gratis for alle Lydoppgavene trener lytteforståelse og uttale andre oppgaver øver inn ny grammati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *